top of page
Welkom op de website van Paraplu Coaching.
De naam paraplu coaching is gekozen omdat je samen kan schuilen onder een paraplu. Ik kom even naast jullie staan en jullie mogen even leunen. Pleegzorg kan heel ingewikkeld zijn, maar ingewikkeld wil niet zeggen onoplosbaar. Er is altijd hoop, dat is de insteek! Er is geen bloedband maar wel een andere, heel sterke band. Dat is het uitgangspunt van Paraplu Coaching.

Is het onderstaande herkenbaar?

Onmacht voor het hele gezin
De afgelopen jaren kregen wij als gezin heel wat voor onze kiezen. Een aantal van onze kinderen liep tegen grote problemen aan, die hen én ons boven het hoofd groeiden. Wij konden hen niet voldoende helpen en zochten hulp. Je meldt je aan voor hulp, of je wordt aangemeld. Eerst ben je hoopvol, maar naarmate het wachten langer duurt ga je van hoopvol naar hopeloos. Op het moment dat wij op de wachtlijst kwamen was de rek er eigenlijk al uit voor ons gezin. Wij hadden, naast de pleegzorgwerker, in die periode wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Wij zaten aan onze taks. 

Samen verbinding zoeken 
Wanneer het vastloopt binnen het gezin verdwijnt de verbinding. Duurt het wachten te lang ( door bv wachtlijsten) dan kan degene die hulp zoekt zich terugtrekken of heel dominant aanwezig zijn. De verbinding binnen het gezin verdwijnt.  Er wordt niet meer samen gepraat, gelachen en gedeeld. Je drijft langzaam uit elkaar.

Dat is waar ik in beeld kom
Als kindercoach, gezinscoach maar ook als pleegouder die weet hoe moeilijk het soms is, wil ik jullie graag begeleiden in het elkaar weer vinden. Ik weet hoe zwaar het kan zijn. Ik weet dat er momenten zijn dat jij of je partner het even niet meer zien zitten. Ik weet dat het moeilijk is om er met anderen over te praten, dat mensen het niet snappen, snel een oordeel klaar hebben, over jullie als pleegouders, over het desbetreffende kind. Dat je je verhaal niet kwijt kan en dat je soms gewoon even niet meer weet wat je nog kunt doen.

De onmacht, het verdriet en de boosheid maakt dat je je machteloos voelt. Dit drukt zwaar op het hele gezin. Op dit moment zijn de wachtlijsten langer dan ooit. Ik vind dat heel zorgwekkend. Daarom heb ik, naast mijn werk als kindercoach, een opleiding tot gezinscoach gedaan. Zodat ik, samen met u als (pleeg)ouder(s), met het hele gezin aan het werk kan. 
bottom of page